Ситуація 7. Затвердження змін за контрактом і оповіщення про них

Непередбачені зміни або проблеми можуть привести до внесення змін в контракт.

Такі зміни можуть включати збільшення часу до завершення проекту або зміну вимог продавця щодо постачання.

Контракт являє собою юридичну угоду між двома сторонами і зміни в контракті повинні завжди бути формально затверджені і повідомлені в письмовому вигляді.

Більшість змін повинна бути узгоджена обома сторонами. Це може привести до додаткових переговорів.

Зміни в контракт повинні бути внесені відповідно до системи контролю над змінами в контракті. Вона вбудовується в систему контролю над змінами по проекту загалом.

Іноді незадовільне виконання може зажадати переривання проекту і заміну продавця.

Цей етап повинен здійснюватися як крайня міра, коли всі інші методи виправлення ситуації вичерпані.

Терміни і умови переривання контракту повинні бути визначені в початковому контракті.

Затвердження змін в контракті і сповіщення про них вимагає від команди проекту розв'язання семи наступних задач:

• створення системи контролю за змінами в контракті, яка визначає, хто уповноважений вносити зміни і при яких обставинах;

• обговорення необхідних змін з продавцем;

• проведення повторних переговорів по необхідній зміні термінів
контракту;

• забезпечення того, щоб всі зміни в контракті були формально
затверджені на відповідному рівні управління;

• сповіщення про всі зміни в контракті в письмовій формі;

• вживання всіх можливих заходів для того, щоб переконати продавця
виконати свої зобов'язання перед прийняттям рішення про розрив
контракту із-за його незадовільного виконання;

• проходження термінам і умовам статті про переривання контракту при прийнятті рішення про розірвання контракту.

Завдання:Визначити систему затвердження змін контракту та оповіщення про них постачальників проекту. Відобразити етапи та схему затвердження змін контракту та оповіщення про них постачальників проекту. Зробити аналіз сильних та слабих сторін обраної системи на прикладі конкретного проекту.


4577042075922345.html
4577055092204456.html
    PR.RU™