Тема № 5. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Завдання 1.Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на наступні запитання:

1. Що розуміється під міжнародним договором?

2. Що є об'єктом і цілями міжнародних договорів?

3. Хто може бути стороною міжнародного договору?

4. Що розуміється під формою і структурою договору?

5. Назвіть стадії укладання договорів і визначте значення кожної з них.

6. Яким чином договори набувають сили?

7. Для чого здійснюється реєстрація і публікація договорів?

8. В чому полягають функції депозитарій? Що таке обмовка?

9. Що таке дія договору?

10. Назвіть види і засоби тлумачення договорів.

11. У яких випадках договір вважають недійсним?

12. Яким чином забезпечується виконання договорів?

Завдання 2. Використовуючи знання (або літературу) з історії держава і права зарубіжних країн дайте юридичну кваліфікацію:

а) міжнародних договорів 1939 р. між СРСР і Німеччиною.

б) Мюнхенської угоди 1938 р. про розчленування Чехословаччини.

Завдання 3. Визначить:

б) як буде діяти багатосторонній договір у відносинах між державою, що зробила застереження і державою, що заперечувала проти застереження;

в) які наслідки укладення договору з порушенням національно-правової процедури видавання повноважень;

г) які наслідки суттєвого порушення багатостороннього договору по гуманітарним питанням одним з учасників.

Тема № 6. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Завдання 1.Використовуючи рекомендовану літературу підготувати відповіді на наступні запитання:

1. В чому сутність поняття правонаступництво держав?

2. Яки є міжнародні договори з питань правонаступництва, яка роль міжнародного звичаєвого права у регулюванні цих питань?

3. Як здійснюється процес правонаступництва у відношенні міжнародних договорів під час розподілу держави, відділення від нього частини території, об’єднання держав?

4. Як вирішуються питання правонаступництва держав у відношенні державної власності; державних боргів і державних архівів?

5. У чому полягають особливості правонаступництва у зв'язку із розпадом СРСР?


4574838295216896.html
4574893195389729.html
    PR.RU™