Характеристика функціонально-змістовних типів висловлювань.

Монологи класифікують залежно від типів суспільної взаємодії та за їх стилістичними особливостями. Так, В.В.Виноградов умовно виділяє чотири типи монологів:

- монолог-переконання;

- монолог-ліричний;

- монолог драматичний;

- монолог-повідомлення.

Функціонально-смислові типи мовлення в лінгвістичних дослідженнях останніх років розглядаються з погляду їх логіко-смислових, структурно-нормативних особливостей (Т.А.Золотова, В.І.Капінос, М.Н.Кожина, JI.M.Лосева, В.І.Свинцов, Т.Я.Солганик).

Основними завданнями теорії типології мовлення в логіко- смисловому аспекті, на думку O.A.Нечаєвої, є встановлення відповідності між здатністю людського мислення відокремлювати взаємопов’язані явища дійсності на рівні більш вищому, ніж судження, і виражати ці зв’язки у відповідних мовних побудовах. Саме мовленнєва практика свідчить, що людині властиве у процесі мислення фіксувати об’єктивно існуючі зв’язки між явищами дійсності і передавати їх на надфразовому рівні у формі особливих функціонально-смислових типів мовлення. Такими типами мовлення є розповідь, опис, міркування та пояснення.

Висновок:

- Назвіть типи висловлювань.

- Які основні завдання теорії типології мовлення в логіко-смисловому аспекті на думку О.А. Нечаєвої?


4574602831478701.html
4574628876594900.html
    PR.RU™