Завдання 4

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії.

До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які ставили питання про включення їх до числа співавторів винаходу.

В позовній заяві Колесника зазначалось, що ним, як завідувачем лабораторії, здійснювалось загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів.

У позові Ворони зазначалось, що саме він підказав Іванченко та Артем'єву головну ідею нової технології, а також провів велику роботу з пошуку й аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?

Завдання 5

Колектив авторів уклав угоду з видавництвом про видання їх підручника. Видавництво провело значну роботу з підготовки підручника до видання та сплатило авторам 60% винагороди. Проте через відсутність коштів випуск підручника у світ був переданий приватній фірмі. Автори встановили, що рукопис цією фірмою був втрачений.

Автори цікавляться:

1) Чи мало видавництво право без їх згоди передавати видання підручника фірмі?

2) До кого вони можуть адресувати вимоги про захист своїх прав?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо регулювання цивільних правовідносин; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення цивільних правовідносин; правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:відзив на позовну заяву.

Рекомендована література до Теми 15: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.


ТЕМА 16. Загальні положення спадкового права

Практичне заняття №1 – 2 год.


4574471744008342.html
4574532143570859.html
    PR.RU™