Стаття 15. Найменування банку

Банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іно­земними мовами. Найменування банку має містити слово «банк», а також вказівку на організаційно-правову форму банку.

Банк має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.

Слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у на­зві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжна­родні організації, що діють на території України відповідно до міжнарод­них договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо ви­дів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів «Україна», «державний», «центральний», «національний» та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

Національний банк України має право відмовити у використанні бан­ком запропонованого найменування за наведених у цій статті підстав.

Підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підроз­ділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додавати­ся найменування місцезнаходження цього підрозділу.
4573598508005340.html
4573716912652556.html
    PR.RU™