Загальні закономірності педагогічного процесу.

1) Закономірність зумовленості педагогічного процесу потребами суспільства і особистості, можливостями (матеріально-технічними, економічними) суспільства, умовами протікання педагогічного процесу (морально-психологічними, санітарно-гігієнічними, естетичними).

2) Закономірність розвитку особистості в педагогічному процесі. Темпи і досягнутий рівень розвитку особистості залежить від спадковості, виховного і навчального середовища, залучення до навчально-виховної діяльності, засобів і способів педагогічного впливу.

3) Закономірність управління педагогічним процесом. Ефективність педагогічного впливу залежить від інтенсивності зворотних зв’язків між вихованцем і педагогом, обґрунтованості і характеру керуючих впливів на вихованців.

4) Закономірності стимулювання. Результативність педагогічного процесу залежать від дії внутрішніх стимулів і мотивів навчально-виховної діяльності; доцільності, своєчасності і інтенсивності зовнішніх (суспільних, педагогічних, моральних, матеріальних) стимулів.

5) Закономірність єдності чуттєвого, логічного і практики у педагогічному процесі. Ефективність навчально-виховного процесу залежіть від інтенсивності та якості чуттєвого сприймання, логічного осмислення сприйнятого, практичного застосування осмисленого.

6) Закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) діяльності. Ефективність педагогічного процесу зумовлюється якостями педагогічної діяльності та власної навчально-пізнавальної діяльності вихованців.

7) Закономірність єдності завдання, змісту, організованих форм, методів, результатів виховання. Правильно визначене завдання. Пов’язане із загальною метою виховання, зрозуміла і сприйнята всіма учасниками педагогічного процесу, значно впливає на вибір педагогічних засобів; аналіз результатів виховання допомагає встановити доцільність обраного варіанта організації педагогічного процесу.

8) Закономірність динаміки педагогічного процесу. Педагогічний процес як розвиваюча взаємодія між педагогами і вихованцями має поступовий, етапний характер; чим вищі проміжні досягнення, тим вагоміші кінцеві результати. Величина всіх наступних змін зумовлюється величиною попередніх.

9) Закономірність інтегрального (єдиного) педагогічного результату педагогічного процесу. Кінцевий результат педагогічного процесу є наслідком взаємозв’язків результатів усіх етапів процесу.

Визначені закономірності не розкривають усіх зв’язків, які діють у педагогічному процесі.


4573481630502202.html
4573535795137039.html
    PR.RU™