Автоматична система сигналізації

Основними складовими систем автоматичної сигналізації є: датчики, що монтуються в будинках або на території об'єктів і призначені для подачі сигналу при пожежі; приймальні апарати (станції), що забезпечують прийом сигналів від датчиків; лінії комунікацій, що з’єднують датчики з приймальними апаратами; джерела електропостачання.


Схема з'єднування датчиків з диспетчерською станцією

А) променеве сполучення, Б) кільцеве сполучення;

1 - приймальна станція; 2 – лінії сполучення; 3 – датчики.

Рис. 8. Схема з’єднування датчиків з диспетчерською станцією

За принципом дії датчики поділяються на:

¯ теплові,

¯ димові,

¯ світлові,

¯ комбіновані.

Комбіновані датчики – побудовані на принципах спрацьовування теплових і димових датчиків.


Рис. 9. Схема прийому сигналів про пожежу

2. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ХАРАКТЕР ДІЇ РАДІАЦІЇ НА ЛЮДИНУ

Іонізуючі випромінювання – квантове (електромагнітне та корпускулярне) випромінювання, під впливом якого із нейтральних атомів утворюються іони.


.

Радіація –це властивість деяких хімічних речовин випромінювати елементарні частинки.Такі хімічні речовини називаються радіоактивними.

Рис. 10 Види іонізуючого випромінювання

Випромінювання елементарно заряджених частинок засновується на властивості розчеплення важких ядер радіоактивних речовин на уламки, та утворення із цих уламків більш легких ядер радіоактивних речовин. В подальшому знов утворені таким чином легкі ядра мають також властивість щодо послідуючого їх розчеплення, та утворення на їх місці знову ж таки більш простіших за них ядер радіоактивних речовин. При цьому, процес розчеплення радіоактивних ядер супроводжується визволенням з них значної кількості енергії, під впливом якої і здійснюється випромінювання у навколишнє середовище елементарно заряджених частинок. Саме це явище і прийнято називати радіацією.Ядра, що підвернені процесу розчепленню, називаються радіоактивними, а ті ядра що не підлягають такому процесу – називаються стабільними. Всього із 1300 відомих різновидностей ядер більше ніж 1000 являються радіоактивними.

Розрізняється два види розчеплення ядер: природнє та вимушене.


4572384023680192.html
4572458483002029.html
    PR.RU™