Бюджетне обмеження й можливості споживача

Вибір споживача залежить не тільки від його переваг, але і від економічних факторів. Споживач намагається максимізувати корисність, але він обмежений бюджетом. Бюджет – це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Тому вибір споживача визначається його доходом та цінами товарів. Для аналізу бюджетних обмежень та їх впливу на вибір споживача зробимо такі припущення:

1. Весь свій дохід споживач витрачає тільки на придбання товарів X і Y.

2. Споживач не робить заощаджень та не залучає до витрат попередні заощадження.

3. Споживач не дає і не бере кредити.

Якщо весь свій фіксований дохід (І) споживач витратить на купівлю товарів Х та У кількістю Qx і Qy за цінами Рх і Ру, то рівняння бюджетної лінії може бути записано наступним чином:

І=Px*Qx + Py*Qy (3.5)

де Px , Py – ціни товарів Х і У;

Qx, Qy – придбана кількість товарів Х і У.

Бюджетна лінія – це всі можливі набори (комбінації) товарів Х і У , купівля яких вимагає однакових витрат при умові повного використання доходу та незмінних цінах.4572230680088176.html
4572296472348584.html
    PR.RU™