Поняття і класифікація робочої документації.

Зміст лекції.

Тема 6. Аудиторські робочі документи.

Критерії і види аудиторських доказів.

Поняття аудиторських доказів.

Зміст лекції.

Тема 5. Аудиторські докази.

3. Джерела отримання аудиторських доказів.

4. Процедури одержання аудиторських доказів.

1. Згідно з МСА 500 «Аудиторські докази» аудиторські докази – інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту. Аудиторські докази одержуються в результаті належного поєднання тестів систем контролю і процедур перевірки на суттєвість.«Тести систем контролю»– «Процедури перевірки на суттєвість» –

2. Критерії аудиторських доказів:

· достатність –

· належність –

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор не досліджує всієї інформації, наявної в його розпорядженні, і не здійснює суцільної перевірки її, а визначає тільки основні елементи, які в цілому характеризують стан СПД.

Види за формою:

Види за визначенням:

Види за джерелом отримання:

3. Джерела аудиторських доказів:дані первинних документів, звітів, облікових регістрів; Головна книга; форма №1, 2, 3, 4; інвентаризаційні матеріали; розрахунки, декларації, кошториси, калькуляції, договори, контракти, засновницькі документи, статут, накази, розпорядження, бізнес-плани; оперативна, статистична, податкова звітність; матеріали перевірок і ревізій, проведених органами ПСУ, державної КРС, статистики, банків; матеріали внутрішньогосподарського контролю; письмові і усні заяви, пояснювальні і доповідні записки.

4. Перевірка – Спостереження – Опитування – Підтвердження – Підрахунок – Аналітичні процедури –

  1. Зміст і форма робочих документів.

3. Конфіденційність і володіння робочими документами, порядок їх зберігання.

4. Додаткова підсумкова документація.

1. Згідно з МСА 230 «Документація» робочі документи аудитора – записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки.

Завдання аудитора –Робоча документація –

Підсумкова документація –

Аудиторське досьє –

2. Зміст робочих документів розкриває професійні міркування аудитора, оскільки немає можливості і необхідності документування кожного обстеження чи спостереження.

Завдання:

Види робочих документів:

· Постійні документи–

Вимоги при оформленні робочої документації:

· присвоєння кожному документу назви («Аудит ОЗ», «Аудит порядку і проведення інвентаризації»);

· проставлення на кожному документі прізвища аудитора, який фактично підготував його.

3. Після закінчення аудиту робочі документи залишаються в аудитора. На підставі робочих матеріалів аудитор може складати різні довідки, таблиці, розрахунки.

Правила конфіденційності і володіння робочими документами:

4. Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові у випадку, коли аудитор вважає це необхідним, або коли це обумовлено в договорі. Основні критерії:


4571446906643536.html
4571538366629261.html
    PR.RU™