Правовий режим надзвичайного положення

Реалізація прав і свобод громадянином значною мірою визначається тим, в якій обстановці вони здійснюються в нормальній або надзвичайній. Бувають такі обставини, коли і права громадян держава вимушена вводити надзвичайне положення.

Надзвичайне положення — це передбачений Конституцією України, особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні або в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче за загальнодержавний рівень, що привів або може привести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю людей, або при спробі захоплення державної влади або зміни конституційного порядку України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державній владі, військовому командуванню і органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрозі і забезпеченню безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади і органів місцевого самоврядування, зашиті конституційного порядку, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб з вказівкою терміну дії цих обмежень.

Такий правовий режим вводиться за умов виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (стихійної біди, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів поразки, пандемій, панзоотии і тому подібне), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення. Умовами введення надзвичайного положення можуть бути не тільки природні, але і соціальні чинники: здійснення масових терористичних актів, які супроводжуються загибеллю людей або розоренням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення; виникнення міжнаціональних і межконфесийных конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державних властей і органів місцевого самоврядування; виникнення масових безладів, які супроводжуються насильством над громадянами, ущемляють їх права і свободи; спроби захоплення державної влади або зміни конституційного порядку України шляхом насильства; масового переходу державного кордону з території суміжних держав; необхідності відновлення конституційного правопорядку і Діяльності органів державних властей.Надзвичайне положення вводиться лише за наявності реальної Загрози безпеки громадян або конституційному порядку, усунення якої іншими способами є неможливим.

Метою введення надзвичайного положення є усунення Загрози і швидка ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державних властей або зміни конституційного порядку шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державних властей і органів місцевого самоврядування, інших інститутів цивільного суспільства.

При введенні надзвичайного положення на користь національної безпеки і громадського порядку з метою запобігання хвилюванням або злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного положення можуть вводитися такі заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайне положення; обмеження руху транспортних засобів і їх огляд; посилення правоохорони суспільного і об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і народного господарства; заборона проведення масових заходів, окрім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

заборона страйків. Окрім цих заходів можуть бути прийняті додаткові заходи режиму надзвичайного положення у зв'язку з надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру, такі як: тимчасова або безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для мешкання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень; встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятівних формувань і військових підТемаів, привернутих до подолання надзвичайних ситуацій;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств і інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайного положення або забезпеченням життєдіяльності населення і аварійно-рятівних формувань;

встановлення карантину і проведення інших обов'язкових санітарних і протиепідемічних заходів; впровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності; мобілізація і використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відхилення небезпеки і ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією втрат, що зазнали; зміна ре жиму роботи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного положення продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятівних і відновних робіт; усунення від роботи на період надзвичайного положення, у разі неналежного виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного положення, і накладення часового виконання обов'язків вказаних керівників на інші обличчя.

Окрім основних заходів можуть використовуватися додаткові заходи правового режиму надзвичайного положення у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку, а саме:

впровадження комендантської години; перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян; заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місцепроживання без відома відповідного військового комісаріату; обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйливих і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртній основі; тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї і боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також учбової військової техніки, вибухових, радіо активних речовин і матеріалів, отруйливих і сильнодіючих хімічних речовин; заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку; регулювання роботи цивільних теле- і радіоцентрів, заборона роботи любительських радіопередавальних засобів і радіовипромінюючих пристроїв особистого і колективного користування; особливі правила користування зв'язком і передачі інформації через комп'ютерні мережі; порушення в порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій на користь національної безпеки і громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.


4570168754668322.html
4570199300044719.html
    PR.RU™