Яйце – мірацидій – спороциста – редія – церкарія – метацеркарія

Яйце – личинка – дорослий організм

Яйце – рабдитна личинка –філярієподібна личинка – дорослий орга- нізм

Яйце – рабдитна личинка – стронгілоїдна личинка – філярієподібна ли- чинка – дорослий організм

1263.До інфекційної лікарні потрапив хворий зі скаргами на шкірний свербіж, кропив'янку, підвищену температуру. Під час обстеження у хворого були виявлені інфільтрати в легенях, бронхіт, еозинофільний лейкоцитоз у крові, який досягав 50%, у фекаліях були виявлені личинки розміром 0,2–0,5 мм. Про який гельмінтоз іде мова?

Аскаридоз

Ентеробіоз

Стронгілоїдоз

Анкілостомоз

Парагонімоз

1264.Хворий госпіталізований до лікарні зі скаргами на болі в кишечнику, проноси, запаморочення, втрату апетиту, задишку й періодичну лихоманку. У результаті лабораторних дослі- джень у фекаліях хворого були виявлені яйця овальної1 форми з великим боковим шипом. Який вид гельмінта міг спричинити подібну клінічну картину?

– Paragonimus ringeri

– Schistosoma haematobium

+ Schistosoma mansoni

– Schistosoma japonicum

– Clonorchis sinensis

1265.Хворий був у тривалому відрядженні в Судані. Через мі- сяць після повернення звернувся до офтальмолога зі скаргами на болі в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове ос- лаблення зору. Під кон'юнктивою ока були виявлені гельмінти із прозорим ниткоподібним тілом і розміром 50–70 мм. Який ді- агноз може поставити лікар?

Бругіоз

Онхоцеркоз

Трихоцефальоз

Лоаоз


1 У БЦТ – веретеноподібної.


Вухереріоз

1266.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у печінці, нудоту. У нього у фекаліях виявлено яйця завбільшки 130– 145 мкм, овальні, з тонкою, гладенькою оболонкою, яка добре виражена. Колір яєць жовтуватий. Внутрішній уміст зернистий, однорідний. На одному полюсі видно кришечку. Якому гель- мінту належать ці яйця?

Ланцетоподібному сисуну

Печінковому сисуну

Котячому сисуну

Ехінококу

Стьожаку широкому

1267.У хворої протягом трьох тижнів спостерігаються часті проноси, які нерідко чергуються із запорами. Лікар запідозрив стронгілоїдоз. Який матеріал необхідно направити на лабора- торне дослідження для знаходження збудника й підтверджен- ня діагнозу?

Мокротиння, дуоденальний уміст, фекалії

Фекалії, сечу

Зіскрібок із періанальних складок

Мокротиння, кров

Кров, фекалії, сечу

1268.Яким чином людина заражається ехінококозом?

При оброблянні тушок диких тварин

При контакті із собаками

При вживанні лісових ягід

При вживанні ехінококозної печінки

При вживанні недостатньо термічно обробленої яловичини

1269.Які з перелічених гельмінтозів є контагіозними для люди- ни?

Гіменолепідоз, опісторхоз

Теніоз, гіменолепідоз

Ехінококоз, ентеробіоз

Аскаридоз, ентеробіоз

Гіменолепідоз, ентеробіоз

1270.Дитина 10 років скаржиться на слабість, нудоту, дратів- ливість. На білизні знайдено гельмінти білого кольору завдов- жки 5–10 мм. Під час мікроскопії зіскрібка з періанальних складок виявлено безбарвні яйця у формі несиметричних ова- лів. Який гельмінт паразитує в дитини?

Аскарида людська4570083170215748.html
4570129164423809.html
    PR.RU™